Marketing

Identifikacijski br: 4227072640003
PDV broj: 227072640003
Smrčenjaci bb,
88000 Mostar       

                                          
Tel.063 322 404                   
web: htvoscarc.com     
e-mail: htvoscarc@gmail.com     

   
Šifra djelatnosti:201646603                             
Žiro račun (KM): 3381002200570346
                     
kod UniCredit Zagrebačke banke
Devizni racun 7100-280-06102-0

Kontakt